Katalog umění pro město

Probošt Štulc
Zálešák Štěpán