Katalog veřejné plastiky

Pomník Hany Kvapilové
Štursa Jan