Katalog veřejné plastiky

Pes
Ilečková-Hendrychová Hedvika