Katalog veřejné plastiky

Tři psi
Ilečková-Hendrychová Hedvika