Katalog veřejné plastiky

Motýl
Jilemnická Ellen, Jilemnický Ivan