Katalog veřejné plastiky

Šest segmentů
Hejný Miloslav, Kašpar Jiří