Katalog veřejné plastiky

Pomník Klementa Gottwalda
Dobrovolný Viktor