Katalog veřejné plastiky

Konkávní plastika
Klimeš Josef