Open call - Soutok 2022

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s projektem „Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd“ Institutu plánování a rozvoje, Akademie múzických umění a Vysoké školy ekonomické vyhlásila otevřenou neanonymní výzvu na návrhy a realizaci dočasných uměleckých objektů, drobných umělecko-architektonických zásahů nebo intervencí pro lokalitu pod Lahovickou estakádou (Radotínský most), náležející do říční nivy v oblasti budoucího Příměstského parku Soutok. Termín realizace vítězných návrhů je předběžně stanoven na léto 2022. Intervence byly vypsány pro projekty: Letní slunovrat 17. – 21. 6. 2022 – umělecký festival formou třídenního happeningu, Bačův úkryt – výtvarně vizuální a funkční objekt a Laboratoř proměny – mobilní a interaktivní scéna/objekt. Do soutěže bylo přihlášeno 47 návrhů. Porota zasedla 12. 4. 2022 ve složení 4 nezávislí členové a 3 závislí.

VÝSLEDKY:

Letní slunovrat
Komise se rozhodla v rámci debaty o přihláškách do intervence Letní slunovrat postupovat dvoukolově.  V prvním kole nominovala návrhy postupující do druhého kola, ze kterého pak vybrala podpořené projekty k dopracování, konzultaci s komisí a zadavatelem a prověření realizovatelnosti:

Eliška Fialová – Pastevecká utopie
Helena Jiráková aka Helush Yiraq – Svěcení chrámu dopravy
Martin Janíček – Dialog
Michal Kindernay – Ladění
Kristýna Mikulková a David Madar – Symfonie pro Berounku
Oldřich Morys – Nebe na zemi
Tereza Holá - Slunce

Bačův úkryt
1. místo: Oldřich Morys: SALAŠ – Kozí dech
2. místo: Tomáš Kocka Jusko ve spolupráci s Alex Selmeci
3. místo: Vít Šimek a Jan Zdvořák aka Atelier HRA

Laboratoř proměny
1. místo: neuděleno
2. místo: Vít Šimek a Jan Zdvořák aka Atelier HRA
3. místo: neuděleno

Výsledky otevřené soutěže s vizualizacemi jsou k vidění v dokumentech ke stažení níže.

Složení odborné poroty:

Nezávislá část:
MgA. Tereza Bartůňková
MgA. Matouš Lipus
Prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
MgA. Dagmar Šubrtová

Závislá část:
Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D.
Ing. arch. Zdeněk Ent
Mgr. Radoslava Schmelzová
 
Přísedící:
doc. Mgr. Štěpánka Šimlová
MgA. Tomáš Žižka
 
Více informací o otevřené soutěži naleznete níže v dokumentech ke stažení a doplňující informace také zde na linku: Další doplňující informace k opencallu ke stažení zde