Katalog veřejné plastiky

Pomník Woodrowa Wilsona
Blažek Michal, Talavera Daniel, Frydecký Václav