Kontakt

Pro další informace nebo sjednání konzultace ohledně záměru kontaktujte pracovní skupinu Programu UMĚNÍ PRO MĚSTO:

Obecné dotazy:
umenipromesto@ghmp.cz

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy:
MgA. Viktoria Mravčáková – mravcakova@ipr.praha.eu

Galerie hlavního města Prahy:
Ing. Jana Smolková – jana.smolkova@ghmp.cz

Tajemnice programu Umění pro město:
Bc. Anna Gumplová – Anna. Gumplova@praha.eu