Komise pro umění ve veřejném prostoru

Rada hlavního města Prahy (RHMP) pro potřeby programu UMĚNÍ PRO MĚSTO jmenovala v lednu 2019 odbornou komisi pro umění ve veřejném prostoru. Do komise byli nominováni odborníci, kteří dohlížejí na transparentnost procesu a kvalitu výběru nových uměleckých děl do veřejného prostoru a doporučují Radě HMP uvolnit finanční prostředky schváleným projektům.

Komisi lze žádat o:

 • konzultaci záměru,
 • finanční prostředky na soutěž o návrh na výtvarné dílo,
 • finanční prostředky na realizaci výtvarného díla.

Členové odborné komise pro období 2019/2020:

Předseda komise: Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
Tajemnice programu: Bc. Anna Gümplová
Členové nezávislí: Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.; Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D.; Mgr. Michal Novotný; MgA. Denisa Václavová, Ph.D
Stálá hostka: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Členové závislí: Barbora Hrůzová, Mgr. Soňa Kodetová
Pracovní skupina: MgA. Viktória Mravčáková (IPR), Mgr. Kateřina Opatrná (KUC), Ing. Jana Smolková (GHMP)

Termíny zasedání komise v roce 2020:

Zasedání komise probíhá na adrese Magistrátu hl. města Prahy – Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01.

 • 24. 1. 2020 od 15.00 hod.
 • 20. 2. 2020 od 15.00 hod.
 • 19. 3. 2020 od 15.00 hod.
 • 23. 4. 2020 od 15.00 hod.
 • 21. 5. 2020 od 15.00 hod.
 • 18. 6. 2020 od 15.00 hod.
 • 17. 9. 2020 od 15.00 hod.
 • 22. 10. 2020 od 15.00 hod.
 • 19. 11. 2020 od 15.00 hod.
 • 17. 12. 2020 od 15.00 hod.

Archiv zápisů ze zasedání Komise pro umění ve veřejném prostoru – pdf ke stažení