Katalog veřejné plastiky

Kočka
Ilečková-Hendrychová Hedvika