Katalog veřejné plastiky

Amorfní plastika
Špaček Josef