Katalog veřejné plastiky

Sluneční vůz
Jilemnický Ivan