Katalog veřejné plastiky

Prolézačka
Haragsimová Eleanora