Katalog umění pro město

Triumf cnosti nad neřestí
de Vries Adriaen