MuralArt UM - Praha 12

autor: Tomáš Javůrek
realizace: červen 2022
mapa: https://en.mapy.cz/s/dogutefeve

Malba má být čitelná pro co nejširší skupinu diváků, což umožňuje černobílý kontrastní motiv jednotlivých výjevů a souvislostí. V celku se však divák snadněji ztratí. Je to malý labyrint, kterým městský veřejný prostor svým způsobem je. Najdeme zde časté prvky skateboardingu, muziky, lásky, které dohromady symbolizují vlastní cestu, jak se v tom labyrintu najít. Hledání možností, jak veřejný prostor naplno využít, nikoli v něm pouze přežívat.