KÁMEN, MĚSTO, PAPÍR

KMP_Face (1)
 
Konference Kámen, město, papír
Kdy: 9.–10. listopadu 2022
Kde: Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha
Moderátor: Ondřej Cihlář

Konference Kámen, město, papír, byla pořádaná za účelem evaluace čtyřletého období od založení programu Umění pro město v Praze,  kladla si za cíl propojit aktéry z veřejné i soukromé sféry, kteří v českém prostředí rozvíjejí umění ve veřejném prostoru z pozice veřejného i nezávislého sektoru. Nabídla prostor prezentovat svou práci a navzájem se inspirovat a učit z chyb i úspěchů ostatních. Věnovala se mapování různých přístupů k umění ve veřejném prostoru a jeho systematické a systémové podpoře ze strany měst a obcí. Ambicí bylo poukázat na příklady zdařilé praxe v českých městech, ale nahlédnout i do zahraničních příkladů.  Důležitým východiskem je inspirativní výměna napříč zúčastněnými organizacemi, a tudíž také podpora vzájemné komunikace a případné spolupráce. Tato dvoudenní akce se dotýkala témat financování umění ve veřejném prostoru, potřebných postupů a procesů schvalování, role odborníků a veřejného sektoru či postavení umělce v celém procesu.

Během dvou dnů se představila řada aktérů uměleckého prostředí – od samospráv a politické reprezentace až po umělce a nezávislé kulturní organizace z celého Česka. Skrze krátké příspěvky tito iniciátoři umění ve veřejném prostoru uvedli své různorodé aktivity trvalého i dočasného charakteru a zasadí je do širšího kontextu českého prostředí.   Součástí programu bylo kromě jednotlivých příspěvků také diskusní panel na téma bariéry v realizacích umění do veřejného prostoru. Událost byla organizována a iniciována v rámci programu Umění pro město (GHMP) ve spolupráci s organizací Kreativní Praha. Celá konference se odehrála v češtině a zahraniční příspěvky obsahovaly české titulky. 
 
 Zde naleznte záznam z obou dní konference na YouTube: Konference Kámen, město, papír.  
 

Program:

středa 9. listopadu 2022

9:00-9:30 Akreditace

9:30-10:30 Úvodní slovo organizátorů a jejich hostů   
Magdalena Juříková – ředitelka GHMP / Marie Foltýnová – vedoucí Oddělení správy veřejné plastiky GHMP        
Pavla Melková – architektka, iniciátorka za IPR, autorka plug-in Umělecká díla na veřejných prostranstvích k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy        
Jakub Hendrych – architekt IPR (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy)          
Jan Kasl – předseda komise Umění pro město
Hana Třeštíková – radní pro kulturu

 11:00-12:00 Zahraniční praxe umisťování umění trvalého formátu do veřejného prostoru
Agáta Hošnová - Kreativní Praha    
Martina Taig - KÖR Vienna
Anna Szynwelska & Kinga Jarocka - Centre for Contemporary Art Laznia (Gdańsk)

14:00-15:30 Česká praxe umisťování umění trvalého formátu do veřejného prostoru: příklady (nejen) z krajských měst
David Kašpar (Praha 10) – místostarosta Prahy 10
Zdeňka Vydrová (Litomyšl) – dlouholetá městská architektka Litomyšle
Jaroslav Hamža (Brno) – vedoucí Oddělení kulturních služeb – Magistrát města Brna
Květuše Sokolová (Plzeň) – vedoucí Odboru kultury – Magistrát města Plzně
Ilona Rozehnalová (Ostrava) – zástupkyně spolku Za krásnou Ostravu 

Doprovodný program:
Komentovaná prohlídka výstavy John Wehrheim: Paradise Lost v Domě U Kamenného zvonu

čtvrtek 10. listopadu 2022

9:00-9:10: Akreditace

9:20-10:30 Dočasné umění ve veřejném prostoru v Praze
Umění pro město (Marie Foltýnová)
Landscape festival (Dan Merta)
Festival m3 (Čestmír Suška a Ivana Vodičková)

10:50-12:15 Panelová diskuze na téma bariéry umění ve veřejném prostoru, s předtočeným úvodem od zahraničního hosta
Úvod zahraničního hosta:  Matthias Einhoff - ZK/U Center for Art and Urbanistics (Berlin)
Terezie Petišková (Brno) – ředitelka Domu umění města Brna
Šárka Zahálková (Pardubice) – předsedkyně projektu Offcity + ředitelka GAMPA
Lenka Lindaurová (Litomyšl) – kurátorka projektu Plán B
Osamu Okamura (Praha, Liberec) – bývalý předseda Komise Rady hl. m. Prahy,  architekt a děkan FUA TUL
František Zachoval (Hradec Králové) – ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové

14:00-15:30 Česká praxe dočasných formátů umění ve veřejném prostoru: příklad krajských (a dalších) měst
Liberec – Art Week Liberec (Jana Bernartová)
Pardubice – GAMPA (Šárka Zahálková)
Olomouc – Kreativní Olomouc (Magdaléna Hruška)
Ústí nad Labem – Hraničář (Martina Johnová)
Ostrava – Festival Kukačka (Kateřina Štroblová)
Brno – Brno Art Open (Marika Kupková)
Kladno (Dagmar Šubrtová)
Plzeň – Pěstuj prostor (Petr Klíma)

Afterparty konference + Zahájení performance Light Underground ve sklepeních Domu U Kamenného zvonu