CALL FOR PAPERS: Kámen, město, papír – Res publica aneb komemorativní díla současnosti

CALL FOR PAPERS

Galerie hlavního města Prahy pořádá konferenci o komemorativních dílech ve veřejném prostoru, která vznikla v době porevoluční. Skrze vybrané příspěvky se bude konference Res publica tázat, jaká témata, události a osobnosti je potřeba připomínat ve veřejném prostoru v 21. století.

Jedním z inspirativních příkladů v našem uvažování o proměnách pomníků je Dům matky a Dům syna od Johna Hejduka, který dnes stojí na Alšově nábřeží. Plastiku, která byla inspirována básní Davida Shapiro Pohřeb Jana Palacha (1969), věnoval autor Praze a československému lidu v roce 1991. Tato ikonická dvojice objektů původně nebyla zamýšlena jako pomník, ale jako autonomní umělecké dílo bez vzpomínkové funkce. Přesto byly původní modely House of the Suicide a House of the Suicide Mother z roku 1991 v rámci revitalizace nábřeží v roce 2015 převedeny do trvalé podoby jako pomník Janu Palachovi, který studoval na nedaleké Filozofické fakultě.

Tyto proměny statusu díla, jejich možné „„zpomníkovatění“ či uvažování o jejich trvanlivosti a o osobách či momentech, na které vzpomínají, nás vedou k mnoha otázkám. Jací aktéři vstupují do procesů výběru, zhodnocení a umisťování pomníků? Jaká je geneze a okolnosti jejich vzniku? Jaký je v současnosti systém zadávání a umisťování nových pomníků ve veřejném prostoru? Co by se s pomníky mělo stát, pozbydou-li své politické či společenské relevance? Proč si pod pojmem „umění ve veřejném prostoru“ představíme hlavně pomníky? A proč česká společnost pomníky – od těch uctívajících významné osobnosti, oběti národních a globálních tragédií, po lokální pocty slavným rodákům – tak zbožňuje?

Konference je určena pro kunsthistoriky*čky, památkáře*ky, aktivisty*ky, architekty*ky, vetřelce a volavky, predátory a plameňáky. Vyzýváme tímto zájemce*kyně o aktivní účast k zaslání návrhu příspěvku v podobě anotace v rozsahu max. 800 znaků a stručného životopisného medailonu (max. 400 znaků) skrze tento odkaz: https://forms.gle/Z7ERmvDchoyDBSPx8 

Předpokládaná délka vystoupení je 20–30 minut. Honorář činí 2 000 Kč za přednesený příspěvek + 5 000 Kč za příspěvek do online sborníku (textová podoba, 8–10 NS). Příspěvek do sborníku není povinný.

Časový harmonogram
- přihlášení a zaslání anotace: 10. 4. 2024
- termín konference: 22. 5. 2024