Studentské projekty

Kurátor projektu: Jitka Hlaváčková

V rámci výše popsaného byl zahájen také program spolupráce se studentskými ateliéry zejména pražských vysokých uměleckých škol. Pro studentské práce bylo vytipováno několik vhodných lokalit: ty jsou zároveň klíčem k tématům a komunitám, které se k nim váží. Realizace projektů by měla probíhat průběžně v několika fázích již od června, spíše však až od září do konce roku 2020.

 

OPEN CALL BÍLÁ HORA (v rámci CirculUM 2020)

pro studenty vysokých uměleckých škol, ze dne 5. 6. 2020

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s transdisciplinární platformou Neolokator.cz vyhlašuje otevřenou výzvu na návrh dočasných uměleckých intervencí pro pražskou lokalitu “Bílá Hora” a její širší okolí. Cílem této výzvy je vytvořit současný komentář ke stávajícímu veřejnému prostoru této části města formou dočasných uměleckých zásahů. Umělecká díla nebo strategie mohou být hmotné i nehmotné povahy, klíčová je jejich vazba na lokální kontext, propojení s konkrétním místem a jejich potenciál veřejného sdílení.

LHŮTA PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK:  2. 7. 2020 do 11.00
DOBA TVŮRČÍ ČINNOSTI: červenec až listopad 2020
LOKALITA: Návrší Bílé Hory s památníkem historické bitvy a jeho širší okolí (viz. Mapové přílohy k OPEN CALL BÍLÁ HORA)
AUTOŘI PROJEKTU: Jitka Hlaváčková, Marie Foltýnová, Jan Trejbal, Tereza Nováková a Michal Kovář

circulum2020@gmail.com