SOKL

Kurátorka: Marie Foltýnová

SOKL je dlouhodobá spolupráce GHMP a IPR k projektům Pražské židle & stolky a Pražské plácky.Pro obyvatele rezidenčních lokalit by drobné centrální plochy mezi jejich obydlím a obchodními i dopravními zónami měly sloužit jako místo setkávání, nových možností využívání veřejného prostoru pro vlastní každodenní i společenský život. Součástí zkušebního využití těchto plácků jsou dočasné instalace nebo expozice vybraných uměleckých děl, mikrovýstavy ve veřejném prostoru. Umožní obyvatelům města každodenní kontakt s projevy současného umění i se samotnými umělci.

Koncepce projektu SOKL vychází především ze specifik městského prostoru i současného umění, a proto je charakterizován pojmy S – současnost O - objekt K - komunikace L – lidé, které by mělo každé vybrané vystavované dílo obsahovat, nebo se k nim vztahovat.

SOKL je také součástí letošního ročníku programu Umění pro město UM 2020, kterým chce město Praha podpořit současné umění ve veřejném prostoru.

 

Sokl: Mariánské náměstí

Budka/Kiosk,
Autor: Vojtěch Míča, 2008  beton, sklo, železo / concrete, glass, iron  230x110x110 cm
Mariánské náměstí
Termín instalace 21. 9. – 30. 11. 2019

Jako první mikrovýstava z  výstavního cyklu umění ve veřejném prostoru Galerie hlavního města Prahy SOKL na Mariánském náměstí byla instalace objektu Budka ak. sochaře Vojtěcha Míči, který vznikl v roce 2008 v rámci akce ArtPhone na pražské Kampě.   Den otevřených dveří pražského magistrátu i dalších institucí sídlících na Mariánském náměstí je pro všechny iniciátory a organizátory akce prvním signálem snahy o novou definici prostoru, které jako náměstí nyní téměř nevnímáme. Snahy o propojení lidí zde pracujících s lidmi, kteří toto místo jen míjejí, nebo sem naopak cíleně přicházejí něco vyřídit, půjčit si knihu, zajít na výstavu, na představení, přednášku nebo do kina. Veřejné telefonní budky bývaly bodem, odkud se kdokoliv mohl spojit s kýmkoliv. Bývaly běžným městským mobiliářem, zařízením, u kterého byla důležitá vnitřní technologie a neviditelní komunikační síť. Typizovaný utilitární tvar neměl ambice podnítit estetické vnímání kolemjdoucích lidí, ale nabízel minimální prostor na soukromí v rušném městě pro osobní i náhodné hovory, útočiště před nepřízní počasí, přivolání pomoci v kteroukoliv denní i noční dobu.

 

SOKL: Malvazinky

Symbiont
Prostorová umělecká instalace
Autor: Jan Paclt
Termín instalace: 12. 8. 2020 – 30. 9. 2020

Symbiont je organismus, který žije ve spojení s druhým, obvykle větším organismem. Na prázdném asfaltovém ostrůvku, vprostřed hlavní křižovatky Malvazinek postupně vyrůstá prostorová konstrukce, která by neměla existovat sama o sobě. Na oplátku za poskytnutý prostor se snaží rozvinout potenciál místa, který by jinak zůstal bez povšimnutí nebo nevyužitý. Smyslem uměleckého díla je ukázat toto veřejné místo a prověřit nové možnosti užívání tohoto vzácného a jedinečného prostoru.

Pro symbiózu s místem a jeho uživateli byly po analýze místa a vyhodnocení názorů místních obyvatel určeny prostorové podmínky, které má Symbiont vytvořit: oddělení od ruchu dopravy, stín, prostor k setkání, výhledy a průhledy do okolí. Symbiont má také tomuto místu propůjčit svébytnost, kterou si zaslouží.

Pro instalaci Symbiontu platí tři základní specifikace:

1. směr růstu - od nejvzdálenějšího konce ostrůvku, po jeho okrajích směrem k supermarketu (do maximální výšky cca 7m)

2. rychlost růstu - ve třech hlavních fázích, s dvoutýdenními rozestupy

3. materiál - lešenářské prvky s tkaninou

Pravidla pro pohyb po konstrukci uměleckého díla Symbiont

Pohyb a vstup osob na konstrukci umělecké instalace Symbiont je možný pouze v místech zabezpečeného schodiště a vyznačených pochozích ploch.
Za pohyb mimo pochozí plochy a chování návštěvníků, kteří nebudou respektovat režim provozu umělecké instalace, nebude brán zřetel a zodpovědnost.
Galerie hlavního města Prahy zodpovídá za provoz uměleckého díla v rámci podmínek a omezení.

SOKL: Malvazinky - studie ke stažení zde
Projekt SOKL - informace ke stažení zde