Výsledky soutěže

VÝSLEDKY OPENCALL MuralartUM 2 2020

LOKALITA / PLOCHA:
 pojetí celkového vzhledu stavby, objektové intervence trafostanice v ulici Stříbrského v Praze 11
 Mural na zeď v ulici Ke stáčírně v Praze 11
 streetartová intervence na zeď u tramvajové točny Hostivař v Praze 15
 streetartová intervence na zeď u tramvajové zastávky Vychovatelna v Praze 8 (Zenklova ul.)

KOMU BYLA VÝZVA URČENA:    
umělkyním a umělcům, uměleckým skupinám. Výzva je neanonymní a je otevřena všem.

LHŮTA PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK A POŽADAVKY:
Kdykoli do 26. 11. 2020 (do 24 hodin) zasílejte vyplněné přihlášky a povinné přílohy na adresy: umenipromesto@ghmp.cz a anna.gumplova@ghmp.cz

Ke Stáčírně: dokumenty ke stažení zde
Nádraží Hostivař: dokumenty ke stažení zde