ZVUKY PRAHY

Vršovická dráha

Kurátorka: Jitka Hlaváčková

Záznamy zvuků krajiny jsou, podobně jako ty vizuální či literární, nedílnou součástí paměti krajiny a mohou se stávat nástrojem k vyvolání zasutých vzpomínek a také nástrojem k otevření dialogu o určitých tématech souvisejících s otázkami veřejného prostoru. Tak jako usilujeme o zachycení mizejících objektů a scenerií v proměňující se struktuře města prostřednictvím video nebo fotodokumentací, pátráme také po zanikajících zvukových projevech. Nahrávky jsou pořizovány ve spolupráci s obyvateli vybraných lokalit a budou sloužit také jako východisko k debatám se současnými obyvateli a uživateli města. Záznamy rozhovorů pak mohou společně se zvukovou a vizuální dokumentací a uměleckými komentáři tvořit část mozaiky výpovědi o určité historické situaci města a jeho obyvatel.

Pilotním projektem pro území Prahy se pro nás stává umělecký průzkum prostoru železničního koridoru v pražských Vršovicích (Botič – Zahradní město), kterému zbývá několik posledních měsíců do definitivního uzavření, po němž bude následovat demolice a konverze do nové funkce. Kompletní provoz trati má být do konce listopadu 2020 sveden do nového koridoru, čímž vznikne čtyři kilometry dlouhý pás postindustriální krajiny se zajímavým potenciálem nového využití. Zdá se nám důležité pokusit se nejen zaznamenat nejzajímavější charakteristiky současného stavu, ale pokusit se také odhalit důležité prvky, které pomohou zachovat paměť a část charakteru území, „udržet při životě“ po desetiletí se vytvářející organismus, a umožní jeho funkční a inovativní rozvinutí. Dají území možnost získat novou podobu a energii, ale zachovat si svou osobitost.

Na tomto uměleckém výzkumu spolupracujeme s experimentálním umělcem Michalem Kindernayem a s širokým okruhem odborníků: s urbanisty a architekty Lyndou Zein nebo Tomášem Cachem, krajinnými architektkami ze studia Terra Florida, se socioložkou Barborou Matysovou a antropologem Pavlem Boreckým, a samozřejmě s nepostradatelným technickým týmem.

Umělecký výzkum, nahrávky a příprava projektu: červen–listopad 2020

Umělecká intervence a další výstupy: od 1. prosince 2020

Příloha: Místa a úseky