Realizace Vychovatelna

Komise se bez výhrad shodla na udělení 1. místa a na realizaci projektu autora Jakuba Marka. Dále 2. místo návrhu DIAMONDS a 3. místo návrhu Petry Hudcové.

Návrh Jakuba Marka komise ocenila pro propojení tématu muralu s historickým příběhem, který se odehrál v nejbližším okolí. Nevýhodou je prázdný prostor, který možná bude znehodnocen tagy a jinými grafitti. Z návrhu však vyplývá ochota autora spolupracovat na opravách malby a její udržitelnosti během roční expozice. Oceněno je hlavně narativní, přesvědčivé a čisté pojetí (mikrokomiks) a také jednoduchá realizovatelnost. Návrh byl oceněn také pro svou nejlépe zvládnutou formu zpracování tématu (ideový námět - operace Anthropoid), doplňující ne zcela fungující nedaleký památník. 

Mural zobrazuje převyprávění příběhu parašutistů Kubiše a Gabčíka. Návrh volně navazuje na nedaleký památník, sám je ale spíše uměleckou interpretací historické události. Cílem je připomenutí nevídaného činu, který se pro český národ neobešel bez následků.
Vychovatelna, Jakub MarekVýstřižek3Výstřižek2

Rozhovor s Jakubem Markem o realizaci muralu na Vychovatelně

Jaký je Váš vztah k lokalitě Vychovatelna? Proč jste si otevřené soutěži vybral pro návrh právě jí?
Prostor okolo Vychovatelny jsem především vnímal jako transitní, během realizace jsem měl možnost poznat lépe i život v bezprostřední blízkosti. Přesto je však poměr kolemjdoucích ku poměru projíždějících nevyvážený a jízda dopravou zde převládá. Místo vnímám jako historicky významné, právě proto jsem si lokalitu v opencallu vybral.

Jak Vás napadl návrh? Jaký je obsah/příběh Vaší realizace?
Byl jsem přesvědčený, že na toto místo ztvárnení s historickým kontextem patří a doplňí tak pomník parašutistů. Ve své délce zeď nabádala k tomu, aby byl příběh lineárně odvyprávěn a připomenul jednotlivé části operace Anthropoid.

Jakou technikou jste mural realizovala?  Jak jste postupoval během realizace?
Před samotnou realizací byla důležitá příprava dat a rozkreslení na jednotlivé formáty. Nechal jsem si vylaserovat šablony 2x2 metry (nebylo snadné sehnat takto velký materiál i vhodný laser). Zvláť byly šablony pro jednotlivé barevné vrstvy. Přes tyto šablony byla grafika přenesena na zeď pomocí stříkacího zařízení. Jeho použitím jsme zvolili levnější i ekologičtější variantu (spotřeba barvy, minimalizace jednorázových sprejů).  Méně viditelnou a důležitou součástí projektu bylo zpracovat a očistit podklad (překrýt původní grafity, odstranit plastické prvky a opravit zeď) na čemž jsem pracoval s větší partou nadšených kamarádů. Díky nim byla práce rychle hotová.

Jak na Vás reaguje /reagovalo okolí během realizace?
Nejvíce zpětné vazby jsme dostávali ve chvíli, kdy se v podvečer podél zdi tvořila kolona, a lidé měli čas stáhnout okénko a zakřičet nebo zvednout palec. Další podporou byly reakce od místních skautů a kolemjdoucích. Na sociálních sítích se objevil jeden komentář, který mě výrazně pobavil: " jezdívám kolem a ze začátku jsem si myslela, že jde spíš o nějakou veřejně prospěšnou práci, když jsem tam viděla ty mladíky na lešení ...ale vyvinulo se to skvěle, tímto se jim omlouvám a ????????????  "  

Co Vás na práci nejvíc bavilo?
Po dni u rušné, nehostiné a sluncem rozpálené silnice se kochat jak práce postupně vzniká a roste.

Jaké jsou Vaše další plány, co Vás teď čeká v tvorbě dalšího?
S ateliérem HASL pracujeme  na menších architektonických realizacích jako je domek na stromě, interiéry či další soutěže.
http://atelierhasl.com/