Realizace Seifertova

Nejnovější mural z  projektu byl dokončen minulý týden na Žižkově pod vlakovou tratí v ulici Seifertova. Autory nástěnné malby jsou dvojice streetartistů známých pod uměleckými pseudonymy Obras a Akrobad. Námět se skládá ze dvou částí, které korespondují se dvěma podobami zdi: dominantu celého muralu tvoří abstrahovaný plán Prahy protkávaný schématem železničních tratí. Za hranicemi města pak železnice pokračuje náznaky celorepublikové sítě, jejímž je Praha srdcem. V místech, kde se nachází průchod, je divák malbou vtažen do “tunelu”. Motivy evokují zážitek jízdy vlakem, pohyb, techniku - kabely, jiskry, za okny míhající se barvy, komiksové citoslovce. Tato zeď byla pro projekt poskytnuta Českými Drahami.