CirculUM

Kurátor projektu: Marie Foltýnová
Autoři projektu: Marie Foltýnová, Jitka Hlaváčková, Jan Trejbal, Tereza Nováková a Michal Kovář
Kde: Satalice, Suchdol, Dolní Počernice, Trojmezí , Komořany, Ládví, Motol
Termín tvůrčí činnosti: červenec 2020 – duben 2021

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s transdisciplinární platformou Neolokator.cz realizuje v roce 2020 - 2021 projekt CirculUM. Tento projekt se  zaměřuje na návrh dočasných uměleckých intervencí pro vybrané lokality na periferii Prahy. Základním tématem je tvůrčí uchopení vymezené lokality, která není ani městem ani volnou krajinou, a to v kontextu jejích urbanistických, environmentálních, kulturních sociálních vazeb. Nedílnou součástí projektu jsou realizace návrhu, možnost netradiční rezidence na místě, proces uměleckého výzkumu a účast na pracovních setkáních. Lokalitami pro CirculUM 2020 se staly periferní oblasti Prahy různého charakteru (například přírodní, uzavřené, deficitní). Mezi hlavní důvody jejich výběru patří dlouhodobý záměr zvyšovat kvalitu života na okraji města a vyrovnávat ji vůči centru. Výběr má podpořit identifikaci obyvatel periferie města se svým okolím, založit novou síť bodů, cíleně vyhledávaných mimo přetížené centrum. Projekt je zaměřen nejen na uměleckou spolupráci, ale také na spolupráci mezi dalšími obory a profesemi. Realizace projektu by nebyla možná bez laskavé spoluúčasti Městské části Praha Satalice, Městské částí Praha 5, Českého hydrometeorologického ústavu, Odboru životního prostředí hlavního města Prahy. Důležitou součástí projektu CirculUM jsou také průběžné záznamy autorů o jejich pobytu v lokalitě, které budou průběžně zveřejňovány na blogu:CirculUM Ke stažení: Tisková zpráva CirculUM 2020

Lokalita Dolní Počernice

Lokalita Dolní Počernice

Více informací
Lokalita Komořany

Lokalita Komořany

Více informací
Lokalita Satalice

Lokalita Satalice

Více informací
Lokalita Ládví

Lokalita Ládví

Více informací
Lokalita Motol

Lokalita Motol

Více informací
Open call

Open call

Více informací