Wild Wild Horses

 
 Od září 2021 začne na Brandejsově statku Praze- Suchdol komunitní výtvarný projekt Wild Wild Horses, jehož autorem je umělec Vladimír Turner. Během září až listopadu zde proběhne několik výtvarných workshopů, přednášek a diskuzí s pozvanými hosty a (nejen)místními obyvateli. Budeme se seznamovat s bohatou historií statku a s jeho obyvateli- koňmi. Na koně a jejich roli v kulturních dějinách lidstva je celý site- specific projekt zaměřen. Projekt zakončíme skupinovou tvorbou sochy koně v libovolném materiálu, formě a rozměru. Vstup na všechny akce je zdarma a průběh akcí můžeme kolektivně přizpůsobovat zájmům participantů. Akce má za cíl dostat zpátky kulturu do areálu Brandejsova statku a komunitně sdílet, tvořit, poznávat a sebevzdělávat se. Na místě bude zařízeno občerstvení a s přicházejícím podzimem budeme dělat oheň, grilovat a podobně se veselit.
 
 
Autor projektu: Vladimír Turner
 
Srdečně vás zveme 19.9. od 13:00 na první ze série akcí pro veřejnost na Brandejsův statek do Suchdola!
 
 
PROGRAM:
  • Prohlídka Brandejsova statku, ukázka koní, stájí a péče o koně s povídáním o bohaté historii místa.
  • Host: Lucie Starostová (hipolog, pedagog ČZU, správce statku)
  • Občerstvení
  • Přednáška o hippologických sochách v Praze a příběh Starokladrubského koně, který je na světě jediným plemenem, které bylo prohlášeno kulturní památkou
  • Host: Cyril Neumann (hippolog, publicista)
  • Občerstvení
  • Přednáška a projekce na téma Trojský kůň, kůň z westernů, kůň jako národní kulturní památka, kůň jako symbol moci, kůň Anny Kellnerové, kůň jako jednorožec i valach… Jaké (pop)kulturní symboly a statusy jsme tomuto kdysi divokému zvířeti připsali? Přednáška s projekcí ukázek nastíní vztah člověka a koně v průběhu staletí až do současnosti.
  • Host: Tereza Špinková (kunsthistorička a doktorandka environmentálních studií FSS MU) 
 
Podrobnosti o projektu WILD WILD HORSES: https://wildwildhorsesproject.tumblr.com/