Viktor Karlík: HLASY Z PODZEMÍ

17. listopadu proběhlo ve 14.00 před Museem Kampa, U Sovových mlýnů odhalení instalace Viktora Karlíka: Hlasy z podzemí
Kurátorka: Magdalena Juříková

Soubor Hlasy z podzemí vytvořil výtvarník Viktor Karlík v letech 2000-2013 a zahrnuje svébytné objekty: litinové poklopy-kanály s citacemi třinácti básníků, jejichž tvorba je spojena s Prahou – Jiřho Koláře, Jana Hanče, Zbyňka Hejdy, Andreje Stankoviče, I. M. Jirouse, Egona Bondyho, J. H. Krchovského, Pavla Zajíčka, Filipa Topola a dalších.


Marcel Duchamp
The great artist of tomorrow will go underground
Velký umělec zítřka se stáhne do podzemí

Filip Topol
Připadá mi to děsný / ale začíná mi bejt / tohle město těsný
I find it frightening / but for me this city starts to be / too close-fitting

Jáchym Topol
padej táhni běž / konec slyšení
beat it clear off scat / the hearing is over

Pavel Zajíček
stojíme nad propastí / jedna noha hnije v pasti
we are standing over the abyss / one foot rotting inside the trap

Vít Kremlička
Je štěstím / v naší zemi žít / a neštěstím / to štěstí mít 
what good fortune / to live in our country / and what unfortune / to be that fortunate

J. H. Krchovský
Odnikud nikam jdu, nesejde na směru… / asi to obrátím, než se zas naseru 
I go from nowhere to nowhere, never mind the course… / I guess I’ll turnaround before I get pissed off once more

Ivan M. Jirous
Každý svého štěstí strůjce / vlakvedoucí i strojvůdce
To each his own fate / ship officer or first mate

Andrej Stankovič
Kdo se liší, ten je sviňák. 
Whoever differs is an asshole.

Egon Bondy
My žijeme v Praze to jest tam / kde jednou zjeví se duch sám 
We live in Prague, that is where / the Spirit itself will one day appear

Ivo Vodseďálek
Opilost / je jistá troufalost
Drunkenness / is a certain presumption

Petr Kabeš
Z omítky domů tady / padají slova. Nehašené vápno
Words are falling from the plaster / of the houses all around. Slake lime

Jan Hanč
I tak to jde / i tak to musí jít / něco mne rve / a přesto musím žít
It could work out / it has got to give / something is ripping me apart / and yet I have to live

Zbyněk Hejda
Mějte se dobře, ulice / mějte se dobře, chodci noci / mějte se dobře, nehynoucí/ noci ulice.
Take care, streets, / take care night ramblers, / take care, undying / nights of the city.

Jiří Kolář
Slovo moderní je velmi staré.
The word modern is very old. 

 „K dílu všech těchto autorů mám osobní vztah. Jsem jejich dlouholetý čtenář. Některým z nich jsem graficky upravil nebo výtvarně doprovázel jejich knihy. Všechny tyto básníky vyjma Jana Hanče jsem osobně poznal a s některými i sdílel vymezený čas“, říká k dílu autor. „Pomyslnou tečkou, ale také mottem celého souboru čtvercových poklopů je jediný dekl kruhový, se slovy Marcela Duchampa z roku 1961 ,The great artist of tomorrow will go underground‘. Jeho výrok mimo jiné dokonale vystihuje osudy skutečných osobností kultury a jejich děl v totalitních režimech druhé poloviny 20. století a pronikavost Duchampovy myšlenky se znovu prohlubuje i dnes. Současným českým podzemím přitom nemám na mysli mnohdy zdegenerované undergroundové pamětnictví. Duchovní odkaz a aktuálnost výroku chápu kromě jiného v otázce rezistence vůči komerčním tlakům, neochoty producírovat se v kdejakých médiích a schopnosti uvažovat v souvislostech“, dodává.

Hlasy z podzemí jsou součastí rozsáhlého cyklu Karlíkových plastik, objektů a akcí s názvem LITERATURA, které lze právě v těchto měsících vidět v pražském DOXu na výstavě, jejíž kurátorkou je Magdalena Juříková.