Umělecko-výtvarná soutěž na realizaci vodního prvku

Komise Rady hl. m. Prahy pro umění ve veřejném prostoru programu Umění pro město podpořila minulý rok mimo jiné také záměr Prahy 8 na návrh uměleckých děl do veřejného prostoru. 

Městská část Praha 3 vyhlásila výtvarnou soutěž o podobu vodního prvku, který by měl vzniknout pod schodištěm v ulici Rokycanova, které je známé jako „žižkovské schody“. Původně na místě stála ruční pumpa, která se nedochovala. Cílem soutěže je nalézt takový návrh vodního prvku, který doplní místní atmosféru starého Žižkova. Soutěž byla podpořena z programu hlavního města Prahy Umění pro město. 

Předmět soutěže vycházel ze záměru zadavatele, kterým je realizace výtvarného díla – Vodního prvku pod Žižkovskými schody – v rámci investiční akce hl. m. Prahy na rekonstrukci ulic Seifertova - Táboritská. Předmětem soutěže byl návrh výtvarného, materiálového a technického řešení vodního prvku / uměleckého díla , které by mělo svým výtvarným ztvárněním, použitými materiály a proporcemi dotvářet charakter a atmosféru ulice a veřejného prostranství. 

Více informací o soutěži na  odkazu: Soutěž Praha 3