Umělecko-výtvarná soutěž na výtvarné řešení uměleckého díla „Dívka s kolem“.

Komise Rady hl. m. Prahy pro umění ve veřejném prostoru programu Umění pro město podpořila minulý rok mimo jiné také záměr Prahy 8 na návrh uměleckých děl do veřejného prostoru. 

Městská část Praha 8 vyhlásila jednofázovou otevřenou umělecko-výtvarnou soutěž na výtvarné řešení uměleckého díla ve veřejném prostoru na území městské části Praha 8 s názvem „Dívka s kolem“. Ve spolupráci s vedením školy ZŠ B. Hrabala vyhlásila v rámci programu „Umění pro město“ veřejnou umělecko-výtvarnou soutěž „Umělecké dílo Dívka s kolem“ s cílem připomenout oběť žačky školy U Zámečku (dnes ZŠ B. Hrabala) Jindřišky Novákové, popravené německými okupanty 24. 10. 1942 a zároveň přenést současné formálně neomezené umění do veřejného prostoru a do povědomí široké veřejnosti nejen v Praze 8. Výtvarné dílo by mělo, kromě další připomínky hrdinů operace Anthropoid, vzdát hold i všem ženám a dívkám, které podporovaly odboj a zaplatily za to cenu nejvyšší.

Podklady umělecko-výtvarné soutěže „Dívka s kolem“: https://ezak.praha8.cz/contract_display_404.html