Umělecko-výtvarná soutěž na ztvárnění osobnosti spisovatele a publicisty Ferdinanda Peroutky

Komise Rady hl. m. Prahy pro umění ve veřejném prostoru programu Umění pro město podpořila v roce 2021 mimo jiné také záměr Prahy 5 na návrh uměleckých děl do veřejného prostoru. MČ Praha 5 vyhlásila otevřenou výtvarnou jednofázovou soutěž o návrh uměleckého díla v prostoru parku Portheimka, které by mělo připomínat osobnost spisovatele a publicisty Ferdinanda Peroutky.

Soutěž o návrh památníku připomínajícího osobnost spisovatele a publicisty Ferdinanda Peroutky, který bydlel a tvořil v domě v Matoušově ulici poblíž parku Portheimka, má svého vítěze. Porota v soutěži vybrala dílo Ing. arch. Radka Talaše s názvem „Jací jsme“. Vzadání pro soutěž bylo vy tvoření návrhu výtvarného, materiálového a technického řešení uměleckého díla, které by mělo svým výtvarným ztvárněním, použitými mate riály a proporcemi dotvářet charakter a atmosféru veřejného prostranství parku Portheimka nebo Matoušovy ulice. Původní idea vytvořit dílo k připomínce a důstojnému připomenutí výjimečné osobnosti Ferdinanda Peroutky přišla od místostarosty Prahy 5 odpovědného za oblast kultury Lukáše Herolda (ODS) a zastupitele Viktora Čahoje (TOP 09). „Jsme rádi, že to bude důstojné připomenutí Ferdinanda Peroutky v jiné konsekvenci, než tomu bylo v soudním sporu s prezidentskou kanceláří,“ řekl Lukáš Herold.

Pětičlenná porota složená ze zástupců radnice, architektů či umělců vybrala jako nejpovedenější návrh Ing. arch. Radka Talaše, na druhém místě skončil MgA. Ing. arch. Ondřej Bělica. Třetí cena nebyla udělena. „Mezi oběma oceněnými a ostatními návrhy byl velký kvalitativní rozdíl. Žádný z dalších návrhů nesplnil očekávání do té míry, aby mu porota udělila cenu. A to jak v rovině konceptu, tak v rovině realizovatelnosti,“ vysvětlil Lukáš Herold. Vítězný návrh s titulem „Jací jsme“ kombinuje jasný symbol a konkrétní citaci Peroutkovy knihy „Jací jsme“. Tvarově odkazuje k ikonické dýmce, s níž je Ferdinanda Peroutka neodlučně spjat na řadě dobových fotoportrétů, ale posouvá ji k abstrahované formě.

Soutěž na nový umělecký objekt ve veřejném prostoru byla financována z programu pražského magistrátu Umění pro měs to. „Pomník takové osobnos ti, jako byl Ferdinand Peroutka, v hlavním městě dosud chyběl. Díky našemu programu Umění pro město na podporu současného umění ve veřejném prostoru se podařilo ve spolupráci s městskou částí Praha 5 zrealizovat soutěž na jeho podobu. Těším se na realizaci, která kromě vzpomínky na spisovatele a pražského rodáka bude i příležitostí pro Pražany seznámit se s tvorbou současných českých umělců,“ řekla pražská radní pro kultu ru a cestovní ruch Hana Třeštíková (Praha sobě).


Více o soutěžních podmínkách: https://zakazky.praha5.cz/contract_display_1001.html