MuralArtUM 2

Galerie hlavního města Prahy vyhlásila druhou otevřenou výzvu na návrh dočasných streetartových intervencí, graffiti a velkoplošných maleb pro vybraná místa. Cílem této výzvy je pozvednutí konkrétního veřejného prostoru a snaha o vyvolání pozitivní konfrontace s místními obyvateli i kolemjdoucími. Výzva reaguje na současnou nedostatečnou podporu umělecké a graffiti scény ze strany oficiálních institucí. Usiluje o rozšíření strategického přístupu města a městských organizací k péči o veřejný prostor a podnícení zájmu veřejnosti o současné umění.S realizací vítězných návrhů se počítá v roce 2021.

VÝSLEDKY OPENCALL MuralartUM 2 2020

LOKALITA / PLOCHA:
 pojetí celkového vzhledu stavby, objektové intervence trafostanice v ulici Stříbrského v Praze 11
 Mural na zeď v ulici Ke stáčírně v Praze 11
 streetartová intervence na zeď u tramvajové točny Hostivař v Praze 15
 streetartová intervence na zeď u tramvajové zastávky Vychovatelna v Praze 8 (Zenklova ul.)

KOMU BYLA VÝZVA URČENA:    
umělkyním a umělcům, uměleckým skupinám. Výzva je neanonymní a je otevřena všem.

LHŮTA PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK A POŽADAVKY:
Kdykoli do 26. 11. 2020 (do 24 hodin) zasílejte vyplněné přihlášky a povinné přílohy na adresy: umenipromesto@ghmp.cz a anna.gumplova@ghmp.cz

Ke Stáčírně: dokumenty ke stažení zde
Nádraží Hostivař: dokumenty ke stažení zde
 

SLOŽENÍ POROTY:
Nezávislá:
Radek Wohlmuth
Blanka Čermáková
Anna Švarc
Matěj Vlašánek

Závislá:
Marie Foltýnová - GHMP
Anna Gümplová - MHMP - KUC
Šárka Kuželová -  MHMP - HOM 

Závislá podle lokalit:
Praha 11 (Ke Stáčírně, Stříbrského) - Kristýna Jirsová
Praha 15 (Hostivař) - Vladimír Lavrík
Praha 8 (Vychovatelna) - Michal Švarc