OPENCALL: MuralArt UM - Podchody

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Technickou správou komunikací Praha vyhlašuje otevřenou výzvu na návrh dočasných streetartových intervencí a velkoplošných maleb pro vybraná místa podchodů ve správě TSK. Cílem této výzvy je pozvednutí konkrétního veřejného prostoru a snaha o vyvolání pozitivní konfrontace s místními obyvateli a procházejícími. Výzva usiluje o rozšíření strategického přístupu města a městských organizací a jejich vzájemné koordinace v péči o veřejný prostor a o podnícení zájmu veřejnosti o současné umění.

KOMU JE VÝZVA URČENA: Umělkyním a umělcům, uměleckým skupinám, grafičkám a grafikům. Výzva je neanonymní a je otevřena všem.

VÝZVA JE VYPSANÁ PRO TYTO LOKALITY/PLOCHY:
      Výtvarné pojetí vstupní zdi u podchodu k Thomayerově nemocnici na Praze 4.
      Výtvarné pojetí celého podchodu u zastávky V Sedlci na Praze 6.
      Výtvarné pojetí ramp a zdí u podchodu u zastávky Dědinova na Praze 11.
      Výtvarné pojetí celého podchodu u zastávky Platónova na Praze 12.
      Výtvarné pojetí celého podchodu z ulice Svatojánská na Praze 14.
      Výtvarné pojetí celého podchodu pod ulicí Makovského na Praze 17. 

LHŮTA PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK A POŽADAVKY: Kdykoli do 6. 10. 2021 (do 24 hodin) zasílejte vyplněné přihlášky a povinné přílohy na adresy: umenipromesto@ghmp.cz a anna.gumplova@ghmp.cz

Více informací a přihlášky naleznete v příloze níže!!!

..........................................................................................................................

OPENCALL: MuralArt UM  - Subways

The Prague City Gallery, together with the Technical Road Administration of Prague, announces the open call for proposals of temporary streetart interventions and large paintings for selected subways managed by the Technical Road Administration. The objective of the call is to enhance and cultivate the specific public spaces, and to support positive confrontation with local residents and people passing by. The aim is to broaden the strategic approach of the city and city organizations to the public space management, to improve their coordination, and to raise the public interest in contemporary art.

LOCATIONS/AREAS:

•      Artistic concept of the front wall of the subway leading to Thomayer Hospital, Prague 4.
•      Artistic concept of the whole subway near the bus stop V Sedlci, Prague 6.
•      Artistic concept of the ramps and walls near the subway near the bus stop Dědinova, Prague 11.
•      Artistic concept of the whole subway near the bus stop Platónova, Prague 12.
•      Artistic concept of the whole subway on Svatojánská Street, Prague 14.
•      Artistic concept of the whole subway under Makovského Street, Prague 17.

TARGET AUDIENCE OF THE CALL: Artists, artist groups, graphic designers. The call is non-anonymous, open to everyone.

TERMS AND CONDITIONS FOR APPLICATIONS: Please submit the completed application forms with required attachments until October 6, 2021 (the deadline is midnight) to the following addresses: umenipromesto@ghmp.cz and anna.gumplova@ghmp.cz

For more information, see the attached document below!