OPEN STUDIO

Kurátorky: Jitka Hlaváčková, Marie Foltýnová

V rámci rezidenčního Open Studia v Colloredo-Mansfeldském paláci se GHMP stane kurátorem a hostitelem umělců vybraných otevřenou výzvou z domácích i zahraničních uchazečů. Výsledkem programu bude dočasné umělecké dílo určené pro realizaci na území města Prahy. Odborným garantem jednotlivých výstupů budou kurátoři GHMP, technickou realizaci a instalaci díla zajistí galerie v rámci programu MHMP Umění pro město. V roce 2020 počítáme s letním a podzimním pobytem rezidentů.