Výzva Galerie Vltavská / OPEN CALL Vltavská

Galerie hlavního města Prahy vyhlašuje první otevřenou výzvu na návrhy a realizaci krátkodobých výstavních projektů na rok 2021 pro nové výstavní plochy na Vltavská.

KOMU JE VÝZVA URČENA: Kurátorkám a kurátorům, umělkyním a umělcům, kurátorským a uměleckým skupinám. Výzva je neanonymní a otevřená všem.
PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY KONÁNÍ VENKOVNÍ EXPOZICE:
T1       1. 4. – 25. 6. 2021
T2       1. 7. – 25. 9. 2021
T3       1. 10. 2021 – 25. 1. 2022

LOKALITA / PLOCHA: Opěrné zdi nad stanicí metra Vltavská a přilehlé kaskádovité terasy.
DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
Vyhlášení výzvy: 28. 1. 2021
Uzavření výzvy – odevzdání přihlášek:3. 3. 2021 (do 24.00 hodin)
Vyhlášení výsledků: 15. 3. 2021

Návrhy krátkodobých výstavních projektů bude vybírat porota ve složení: 
 
Nezávislá část : 
Michal Jalůvka - kurátor, galerie FUTURA
Daniela Kramerová - kurátorka, m3 festival, studio BUBEC
Libor Novotný -  umělec, kurátor - Kukačka Ostrava
Denisa Václavová - ředitelka 4+4 dny v pohybu, galerie Proluka
Matěj Vlašánek - kurátor, koordinátor Signal festivalu
 
Závislá část: 
Marie Foltýnová - kurátorka, zástupce GHMP
Anna Gümplová  - tajemnice programu Umění pro město, zástupkyně MHMP
Ondřej Horák - kurátor, zástupce MČ Praha 7
Anna Švarc - architektka metra, zástupkyně DP
 
 
Více informací o výzvě Galerie Vltavské ke stažení níže.
 

OPEN CALL Vltavská


The Prague City Gallery hereby announces an open call for proposals and realization of short-term exhibition projects in 2021 in the new exhibition area near the Vltavská Underground Station. 

LOCATION/ AREA: Supporting walls above the Vltavská underground station and the adjacent cascaded terraces

WHO CAN RESPOND TO THE CALL?
Curators,artists, and curator or art groups. The call is non-anonymous, open for anyone. 

ESTIMATED OUTDOOR EXHIBITION PERIODS:
T1 April 1 – June 25, 2021
T2 July 1 – September 25, 2021
T3 October 1, 2021 – January 25, 2022

Important dates:
Announcement of the call: January 28, 2021
Deadline for proposals: March 3, 2021 (until midnight)
Announcement of the results: March 15, 2021


For further information please follow the link below to the Vltavská Open call.