OPEN CALL - TriangulUM 2021

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s transdisciplinární platformou Neolokator.cz vyhlasila druhý ročník otevřené výzvy pro návrhy dočasných uměleckých intervencí k realizaci na katastru periferních městských částí. Základním předpokladem byl zájem o tvůrčí činnost ve vymezeném prostoru od června do prosince 2021 a schopnost představit Váš návrh a jeho realizaci transdisciplinární komisi. Transdisciplinární komise zasedala ve dnech 25 května 2021 a 31 května 2021 na neveřejném jednání za účelem výběru projektů TRIANGULUM2021 ve složení:

Nezávislá část:
prof. Ing. Akad. arch. Jan Šépka - předseda komise
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
Mgr. Gabriela Kotiková, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
M. arch. Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD.

Závislá část komise: 
Byla složena ze zástupců zadavatele - Galerie hlavního města Prahy, produkčního týmu Neolokator.cz, zástupce Komise pro umění ve veřejném prostoru Hlavního města Prahy a zástupců městských částí Kbely, Lipence a Suchdol.

Podrobné výsledky a zápis ze zasedání komise naleznete v dokumentu ke stažení níže!! 

Otevřená soutěž:

LIPENCE
Lokalita Lipenecký park – open call
1. místo a realizace: Pavel Tichoň-David Helán: Názvy navržené přírodě
2. místo: Petr Valer: Největší strom v sadu
3. místo: Marie Bělohoubková a Darina Molatová: Postupně – Posezení – Provázání

Lokalita Česká pošta a okolí – open call
1. místo a realizace: Magdaléna Kašparová: VJ LIPP
2. místo: neuděleno 
3. místo: neuděleno

Lokalita Osady Tornády a Kazín – vyzvaná soutěž
Realizace: Kolektiv A-B_HPP (Aleš Čermák, Jindřiška Křivánková, Pavla Klouzalová, Jakub Gottwald): Neoficiální důkaz: Případová studie #2: Aliance
Projekt Vodoléčba Lucie Králíkové a Terezy Silon byl odměněn zvláštní cenou Komise ve výši 15.000,- Kč.

KBELY
Lokalita U rumpálu – open call
Komise nedoporučila žádný projekt k realizaci.
1. místo: neuděleno
2. místo: Jan Paclt: Návrh parkových úprav
3. místo: neuděleno

Lokalita lesopark Hůlkova -  open call
Komise nedoporučila žádný projekt k realizaci.
1. místo: neuděleno
2. místo: neuděleno
3. místo: neuděleno

Lokalita náměstí Františka Strašila – vyzvaná soutěž
Komise nedoporučila žádný projekt k realizaci.
Projekt Chybění Eriky Velické a Terezy Kolousové byl odměněn zvláštní cenou Komise ve výši 15.000,- Kč.

SUCHDOL
Lokalita Suchdol – plošina Na skalce – open call
Komise nedoporučila žádný projekt k realizaci.
1. místo: neuděleno
2. místo: Projekt Kérasia skupiny Circumpunct
2. místo: Projekt Lenky a Trikoliyi Shoty 
3. místo: neuděleno

Lokalita Suchdol – Dvě centra – open call
Na tuto lokalitu nebyl podán žádný návrh.

Lokalita Suchdol – Brandejsův statek
Komise se usnesla na doporučení k realizaci: Vladimír Turner: Wild Wild Horses / Trojský kůň kultůry