UM 2021

Program Umění pro město se primárně soustředí na problematiku trvalého osazování uměleckých děl do veřejného prostoru. Od roku 2020 se navíc  podařilo program i rozšířit a využít jej k pořádání krátkodobých instalací a uměleckých intervencí. Projekty pro dočasné instalace jsou realizovány prostřednictvím Galerie hlavního města Prahy, která je odborným garantem programu a kurátorem současného umění ve veřejném prostoru v Praze. Již v ročníku UM 2020 se podařilo zahájit celou řadu projektů, v kterých pokračujeme i v letošním roce. Byla navázána aktivní spolupráce se samosprávami všech městských částí Prahy a velkými městskými organizacemi (OŽP MHMP, IPR, DPP, Výstaviště Praha aj.) Pro umělce je připravena řada otevřených i vyzvaných výzev.

The Club as a Shelter  (Light Underground III) - výstava světelných instalací

The Club as a Shelter (Light Underground III) - výstava světelných instalací

26. 10. 2021 – 16. 1. 2022

Více informací
Festival m3 | 2021 | Terapie města

Festival m3 | 2021 | Terapie města

Více informací
Pocta Geometrii

Pocta Geometrii

Stanislav Kolíbal

Více informací
LIGHT UNDERGROUND: výstava světelných instalací

LIGHT UNDERGROUND: výstava světelných instalací

15. 9. – 31. 12. 2020

Více informací
TriangulUM

TriangulUM

Více informací
Rezidence

Rezidence

Více informací
OPEN CALL - Holubník / The Žižkov Dovecote

OPEN CALL - Holubník / The Žižkov Dovecote

Praha 3

Více informací
Galerie Vltavská

Galerie Vltavská

Výstava: Toto není víla, to je máma - 10. 11. 2021 - 4. 3. 2022

Více informací
Jakub Nepraš: VIDITELNOST

Jakub Nepraš: VIDITELNOST

6. 1. 2022 - 15. 12. 2022

Více informací
OPENCALL: MuralArt UM - Podchody

OPENCALL: MuralArt UM - Podchody

Více informací
Viktor Karlík: HLASY Z PODZEMÍ

Viktor Karlík: HLASY Z PODZEMÍ

Více informací
Adam Tureček: MINULÁ BUDOUCNOST / PREVIOUS FUTURE

Adam Tureček: MINULÁ BUDOUCNOST / PREVIOUS FUTURE

18. 1. – 31. 12. 2022

Více informací