UM 2021

Program Umění pro město se primárně soustředí na problematiku trvalého osazování uměleckých děl do veřejného prostoru. Od roku 2020 se navíc  podařilo program i rozšířit a využít jej k pořádání krátkodobých instalací a uměleckých intervencí. Projekty pro dočasné instalace jsou realizovány prostřednictvím Galerie hlavního města Prahy, která je odborným garantem programu a kurátorem současného umění ve veřejném prostoru v Praze. Již v ročníku UM 2020 se podařilo zahájit celou řadu projektů, v kterých pokračujeme i v letošním roce. Byla navázána aktivní spolupráce se samosprávami všech městských částí Prahy a velkými městskými organizacemi (OŽP MHMP, IPR, DPP, Výstaviště Praha aj.) Pro umělce je připravena řada otevřených i vyzvaných výzev.

OPEN CALL - Rezidence

OPEN CALL - Rezidence

Více informací
OPENCALL: MuralArt UM - Podchody

OPENCALL: MuralArt UM - Podchody

Více informací
Club as a Shelter  (Light Underground III) - výstava světelných instalací

Club as a Shelter (Light Underground III) - výstava světelných instalací

Více informací
Galerie Vltavská

Galerie Vltavská

Více informací
MuralArt UM

MuralArt UM

Více informací
TriangulUM

TriangulUM

Více informací
OPEN CALL - Holubník / The Žižkov Dovecote

OPEN CALL - Holubník / The Žižkov Dovecote

Více informací
Pocta Geometrii

Pocta Geometrii

Stanislav Kolíbal

Více informací
CirculUM

CirculUM

Více informací
Spolupráce s Dopravním podnikem – „Umění za čarou“

Spolupráce s Dopravním podnikem – „Umění za čarou“

Více informací